کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان
کافه رستوران داژو | خاک پی خانه ایرانیان

پروژه کافه رستوران داژو با متراژی در حدود ۲۰۰مترمربع در خیابان فرهنگ منطقه سعادت‌آباد تهران طراحی و اجرا شده است. از ویژگی‌های این پروژه به روشنایی اکونومی در سقف و ستون‌ها و اگزاست کار شده در سقف با توجه به سبک عربی پروژه جهت خروج سریع دود غلیظ از محیط داخلی پروژه می‌توان اشاره کرد.

مشتریکافه رستوران داژو
تاریخ تکمیلزمستان ۱۳۹۵
طراحمحمودرضا بخشنده
اینستاگرامdazhuo_restaurant@